Liên hệ

Công ty HITEJINRO Việt Nam được thành lập từ tháng 11/2015, là công ty 100% vốn của Hàn Quốc và là một trong 6 văn phòng đại diện của Tập đoàn HiteJinro toàn cầu.

Vị trí

Liên hệ với chúng tôi thông qua mẫu dưới đây